ເສົາໄຟເຫຼັກ S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ເສົາໄຟເຫຼັກເສົາໄຟເຫຼັກ

- ຜະລິດແລະຈຳໜ່າຍ ເສົາໄຟຖະໜົນ ເສົາໂຊລ່າເຊວ ເສົາຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ

- ຜະລິດຈາກແຜ່ນເຫຼັກຮີດຮ້ອນຄຸນນະພາບສູງ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ເສົາໄຟຟ້າເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງ ທົນທານ

- ໄດ້ມາດຕະຖານ ຜ່ານການຮັບຮອງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ 2316-2549

- ຜ່ານກະບວນການຊຸບກັນວາໄນ ປ້ອງກັນສະໜິມ ມີອາຍຸການຊົມໃຊ້ດົນນານ 

ບໍລິສັດ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນການຜະລິດອຸປະກອນກ່ຽວກັບການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ ໃຫ້ກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງ ໆ ແລະ ດີພາທເມັ້ນສະໂຕ, ບໍລິສັດ ຍັງເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະຈຳໜ່າຍອຸປະກອນຮອງຮັບສາຍໄຟຟ້າ ( Cable Tray system ) ຖານຮອງຄານໝໍ້ແປງ ທໍ່ຈັບໂຄມໄຟຖະໜົນ, ຂາຈັບທໍ່ຢຶດແບບປັບໄດ້ ແມ່ນໂຮງງານທີ່ມີເຄື່ອງຈັກທັນສະໄໝ, ໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີໃນການອອກແບບ ໂດຍທີມນັກບໍລິຫານ ທີມວິສະວະກອນ ແລະ ນັກອອກແບບທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຊ່ຽວຊານມາຫຼາຍປີ ຜະລິດຕະພັນທຸກຊິ້ນ ຜະລິດຈາກແຜ່ນເຫຼັກທີ່ຜ່ານການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ເຄືອບຜິວໂດຍກະບວນການ Zinc Phosphate Pretreatment ຈາກນັ້ນທຸກຊິ້ນງານຈະຖືກນຳມາພົ່ນສີຝຸ່ນ (Epoxy Powder Paint) ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຫຼື ເຄືອບຜິວໂດຍການພົ່ນສີນ້ຳ ຫຼື ວິທີຊຸບ Hot-Dip Galvanized ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຂີ້ໝ້ຽງ ດັ່ງນິ້ນຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານສູງ ໃນເລື່ອງຄວາມສວຍງາມ ທົນທານ ແລະ ປອດໄພ ແລະລາຄາທີ່ໜ້າພໍໃຈ

ເຮົາ ແມ່ນ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າປະເພດອຸປະກອນໄຟຟ້າ ຂຶ້ນຮູບໂລຫະ ລວມໄປເຖິງໂຄງສ້າງໂຊລ່າເຊວ ເຊັ່ນ ກຣາວສະກູ ຊິກມ່າ ແລະອື່ນ ໆ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງ ໂຊລ່າເຊວ, ອຸປະກອນຖານຮອງຄານໝໍ້ແປງ ຂາຈັບທໍ່ຢຶດໂຄມແບບປັບໄດ້ ທໍ່ຈັບໂຄມໄຟຖະໜົນ ພ້ອມທັ້ງຮັບຮອງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າທຸກຊິ້ນ

www.ssmindustry.com

CABLE-LADDER, Hanger-Fitting, STACKING-PALLE, Trimple-Caywise

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address
12/39 Moo. get more info 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.
Phone
+662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
E-mail
awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com
Website
ssm.aecgateway.comwww.ssmindustry.comssmindustry.brandexdirectory.com

ເສົາໄຟເຫຼັກ S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ເສົາໄຟເຫຼັກເສົາໄຟເຫຼັກ

- ຜະລິດແລະຈຳໜ່າຍ ເສົາໄຟຖະໜົນ ເສົາໂຊລ່າເຊວ ເສົາຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ

- ຜະລິດຈາກແຜ່ນເຫຼັກຮີດຮ້ອນຄຸນນະພາບສູງ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ເສົາໄຟຟ້າເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງ ທົນທານ

- ໄດ້ມາດຕະຖານ ຜ່ານການຮັບຮອງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ 2316-2549

- ຜ່ານກະບວນການຊຸບກັນວາໄນ ປ້ອງກັນສະໜິມ ມີອາຍຸການຊົມໃຊ້ດົນນານ 

ບໍລິສັດ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນການຜະລິດອຸປະກອນກ່ຽວກັບການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ ໃຫ້ກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງ ໆ ແລະ ດີພາທເມັ້ນສະໂຕ, ບໍລິສັດ ຍັງເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະຈຳໜ່າຍອຸປະກອນຮອງຮັບສາຍໄຟຟ້າ ( Cable Tray system ) ຖານຮອງຄານໝໍ້ແປງ ທໍ່ຈັບໂຄມໄຟຖະໜົນ, ຂາຈັບທໍ່ຢຶດແບບປັບໄດ້ ແມ່ນໂຮງງານທີ່ມີເຄື່ອງຈັກທັນສະໄໝ, ໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີໃນການອອກແບບ ໂດຍທີມນັກບໍລິຫານ ທີມວິສະວະກອນ ແລະ ນັກອອກແບບທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຊ່ຽວຊານມາຫຼາຍປີ ຜະລິດຕະພັນທຸກຊິ້ນ ຜະລິດຈາກແຜ່ນເຫຼັກທີ່ຜ່ານການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ເຄືອບຜິວໂດຍກະບວນການ Zinc Phosphate Pretreatment ຈາກນັ້ນທຸກຊິ້ນງານຈະຖືກນຳມາພົ່ນສີຝຸ່ນ (Epoxy Powder Paint) ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຫຼື ເຄືອບຜິວໂດຍການພົ່ນສີນ້ຳ ຫຼື ວິທີຊຸບ Hot-Dip Galvanized ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຂີ້ໝ້ຽງ ດັ່ງນິ້ນຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານສູງ ໃນເລື່ອງຄວາມສວຍງາມ ທົນທານ ແລະ ປອດໄພ ແລະລາຄາທີ່ໜ້າພໍໃຈ

ເຮົາ ແມ່ນ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າປະເພດອຸປະກອນໄຟຟ້າ ຂຶ້ນຮູບໂລຫະ ລວມໄປເຖິງໂຄງສ້າງໂຊລ່າເຊວ ເຊັ່ນ ກຣາວສະກູ ຊິກມ່າ ແລະອື່ນ ໆ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງ ໂຊລ່າເຊວ, ອຸປະກອນຖານຮອງຄານໝໍ້ແປງ ຂາຈັບທໍ່ຢຶດໂຄມແບບປັບໄດ້ ທໍ່ຈັບໂຄມໄຟຖະໜົນ ພ້ອມທັ້ງຮັບຮອງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າທຸກຊິ້ນ

www.ssmindustry.com

CABLE-LADDER, Hanger-Fitting, STACKING-PALLE, Trimple-Caywise

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused get more info on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address
12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.
Phone
+662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
E-mail
awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com
Website
ssm.aecgateway.comwww.ssmindustry.comssmindustry.brandexdirectory.com

รถขนย้ายขนาดใหญ่

รถขนย้ายขนาดใหญ่, บริการขนย้ายบ้าน, บริการขนย้ายเครื่องจักร, บริการขนย้ายสำนักงาน

 

สปีด มูฟ บจก.


รถขนย้ายขนาดใหญ่ ดูเพิ่มเติม click

รถขนย้ายขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับขนย้ายทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ พระพุทธรูป โต๊ะขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับขนย้ายสิ่งของที่มีปริมาณมากๆ ไม่ว่าะเป็นการขนย้าย ออฟฟิศ คอนโด ย้ายบ้าน ย้ายเครื่องจักร ย้ายสำนักงาน

การเรียกรถบรรทุกรับจ้างขนส่งสินค้าในแต่ละครั้ง นอกจากประเภทรถและอุปกรณ์เสริม สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือความรู้เรื่องพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ซึ่งการบรรทุกสินค้าภายใต้น้ำหนักที่กฎหมายกำหนด นอกจากสร้างความปลอดภัยในการขนส่ง ทั้งความปลอดภัยของตัวรถ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และไม่ทำผิดกฎหมาย
พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกกำหนดเกณฑ์บรรทุกสินค้าของรถประเภทต่างๆ (ข้อมูลรวมน้ำหนักของตัวรถบรรทุก)
• รถกระบะ 4 ล้อ 3.5 ตัน
• รถกระบะบรรทุก 4 ล้อใหญ่ 9.5 ตัน
• รถบรรทุก 6 ล้อ 15 ตัน
• รถบรรทุก 10 ล้อ 25 ตัน
• รถพ่วง 22 ล้อ 50.5 ตัน

การขนย้ายของสำหรับหอพักหรืออาคารขนาดเล็ก ควรเลือกใช้รถกระบะรับจ้าง เพราะสะดวกและขนาดของรถเพียงพอกับของที่จะขนย้าย และสามารถหาผู้ให้บริการได้ง่ายภายในแต่ละพื้นที่ ผู้ให้บริการก็มักจะเป็นคนในพื้นที่ที่รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
การขนย้ายของสำหรับอาคาร สำนักงานขนาดใหญ่ ควรเลือกใช้รถบรรทุกรับจ้าง เพราะมีขนาดใหญ่ สามารถบรรทุกของได้เป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ทำให้ไม่เสียเวลาในการขนย้ายหลายรอบและเสียเงินในการขนของหลายครั้ง
การขนย้ายของสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ควรเลือกใช้บริการรถรับจ้างทั่วไปที่เป็นมืออาชีพ เพราะมีช่างที่ชำนาญในการขนย้ายและระมัดระวังของที่อาจเสียหายได้ เนื่องจากเป็นการขนส่งสินค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
การขนย้ายภายในจังหวัด ควรเลือกใช้บริการรถรับจ้างภายในพื้นที่ ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการมารับของในเส้นทางและขนย้ายของไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว
การขนย้ายของต่างจังหวัด ควรเลือกใช้บริการรถรับจ้างที่มีความชำนาญเส้นทางในแต่ละพื้นที่ เพราะเป็นการขนของระยะใกล อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งหากผู้ให้บริการไม่มีความชำนาญเป็นอย่างดี
การขนย้ายสิ่งของแบบบริการรถเช่า การขนย้ายแบบนี้ผู้ให้บริการสามารถเลือกที่จะเช่ารถจากผู้ให้บริการมาขับขี่เอง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีรถขนย้ายส่วนตัว หรือจะเลือกให้บริการเช่ารถแบบที่สามารถเช่าคนขับมาขับขี่ให้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจในทรัพย์สินและของมีค่าที่อยู่ในของที่จะขนย้ายไปกับผู้ใช้บริการด้วย
การขนย้ายแบบราคาถูก การขนย้ายแบบนี้จะมีราคาที่ถูกกว่าการขนส่งทั่วไป เหมาะแก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการราคาถูก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

สปีดมูฟผู้ให้บริการด้านการขนย้าย และ การขนส่งสินค้า เรามีบริการที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น รถสำหรับคนย้าน บุคลากรสำหรับขนย้าย ขนย้ายบ้าน ขนย้ายสิ่งของภายในบ้าน ขนย้ายคอนโด ขนย้ายสิ่งของชิ้นใหญ่  ขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายเครื่องจักรขนานใหญ่ ขนย้ายเครื่องจักรกล ขนย้ายวัสดุ ขนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม

  

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 


 

 

สปีดมูฟ

ผู้นำด้านการให้บริการด้านการขนย้ายขนส่งสินค้า ระยะใกล้ - ไกล
กับการบริการเหนือความคาดหมายและการบริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าสินค้าที่จะขนย้ายจะชิ้นเล็ก-ชิ้นใหญ่ ส่งไกล หรือ ส่งใกล้ สปีดมูฟ
เรายินดีไห้บริการด้วยความใส่ใจในการขนย้ายสินค้า ของท่าน ไม่ว่าท่านจะย้ายบ้าน ย้ายออฟฟิศ ส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัด บริการขนย้ายบ้าน ส่งสินค้าเป็นล๊อต เป็นชิ้น เป็นครั้งคราว
หรือส่งสินค้าเป็นประจำ  หรือ ขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม ขนย้ายของหนัก ขนย้ายสำนักงาน สปีดมูฟ
เราคือผู้นำและผู้ให้บริการด้านการขนย้ายที่ให้บริการมาอย่างยาวนานและราคาถูก เราใส่ใจต่อสินค้าของลูกค้า และเรา ยังมีการ “รับประกันสินค้าทุกชิ้น”
เมื่อขนย้าย จึงวางใจได้ว่า สินค้าของท่านจะปลอดภัย เมื่อได้รับการขนย้ายที่ดีจากเรา และอุ่นใจได้เลยว่า เรามีการรับประกันสินค้าทุกชิ้น
หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนย้าย สปีดมูฟยินดีดูแล และ บริการด้วยความเต็มใจ ต่อลูกค้าทุกท่าน

 

สนใจติดต่อ

 

สปีด มูฟ บจก.

 

20/42 ซ.11 ถ.บางนา-ตราด กม.4.5  ซ.บางนาตราด 56 หมู่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 

เบอร์โทรศัพท์ +66 2751 5269, +668 3898 9768, +668 3295 5924

 

Fax +66 2751 5259

 

Email: spm2011@speed-move.com, marisa.speedmove@gmail.com

 

http://speedmove.thailandpocketpages.com

ให้เช่าทาวเวอร์เครน

ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ MC 120, ให้เช่าทาวเวอร์เครน, เดอริคเครน : ยู-ที อีควิปเมนท์ บจก.

 

 

ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ MC 120


ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ   Hamer Head Crane
-    ความสูง    30    เมตร
-    ความยาวแขน   55  เมตร
-    รับน้ำหนักยกที่โคนแขน   6   ตัน
-    รับน้ำหนักยกที่ปลายแขน    1.6   ตัน

TOWER CRANE, ทาวเวอร์เครน, DERRICK CRANE, เดอริคเครน, จำหน่ายทาวเวอร์เครน, ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ, ทาวเวอร์เครนแขนกระดก, จำหน่ายอะไหล่ทาวเวอร์เครน, ให้เช่าทาวเวอร์เครน,  อะไหล่ทาวเวอร์เครน

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


ยู-ที อีควิปเมนท์ บจก.

TOWER CRANE, ทาวเวอร์เครน, DERRICK CRANE, เดอริคเครน, จำหน่ายทาวเวอร์เครน, ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ, ทาวเวอร์เครนแขนกระดก, จำหน่ายอะไหล่ทาวเวอร์เครน, ให้เช่าทาวเวอร์เครน,  อะไหล่ทาวเวอร์เครน

 ให้เช่าทาวเวอร์เครน, เดอริคเครน, จำหน่ายทาวเวอร์เครน, ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ, TOWER CRANE, ทาวเวอร์เครน, DERRICK CRANE, เดอริคเครน ,ทาวเวอร์เครน, ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ, ทาวเวอร์เครนแขนกระดก, จำหน่ายอะไหล่ทาวเวอร์เครน, ให้เช่าทาวเวอร์เครน : ยู-ที อีควิปเมนท์ บจก.
 
          บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ นำเข้าและจำหน่าย ทาวเวอร์เครน Tower Crane , Derrick Crane ทั้งแบบแขนราบ ( HAMER HEAD CRANE ) และ แขนกระดก ( LUFFING CRANE) ใหม่และมือสอง ( NEW/USED ) BRAND POTAIN , LIEBHERR , COMEDIL , ELMAK , USETER พร้อมงานบริการ ติดตั้ง -  รื้อถอน - ซ่อมบำรุง จำหน่ายและจัดหาอะไหล่ทาวเวอร์เครน Tower Crane โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มากกว่า 150 โครงการ จากประสบการณ์การทำงาน เรามีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมงานของโครงการต่างๆ เช่น
-    บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน ไบเทค บางนา , G Land พระราม 9, เซ็นทรัล นครราชสีมา, โรงน้ำตาลมิตรภูหลวง จ.เลย ฯลฯ
-    บริษัท บวิค-ไทย จำกัด หน่วยงาน Mahanakhon Tower, Park 24 Condominium ,The River ฯลฯ
-    บริษัท เอส ที จำหน่ายทาวเวอร์เครน ไอ ที จำกัด หน่วยงาน วัดพระธรรมกาย ฯลฯ
-    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน ไบเทค บางนา
-    บริษัท เอสเอ็มซีซี ( ประเทศไทย ) จำกัด หน่วยงาน Hitachi Project , Amata Nakorn Phase 9 , KKT Project , Amata Nakorn Phase 10 , Chonburi
-    บริษัท สว็อต คอนสตรัคชั่น จำกัด หน่วยงาน IRPC ระยองและบริษัทอื่นๆ เป็นต้น โดยสินค้ามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เน้นความปลอดภัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 
 
 
        เราพร้อมให้บริการในพื้นที่หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ
 
 
 
สินค้าและบริการของเรา 
 
   

สนใจติดต่อ
ยู-ที อีควิปเมนท์ บจก.
51/6 หมู่ที่ 10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 751 7309
โทรสาร : +662 337 4576,+668 1987 0376,+668 0999 6892
อีเมลล์ : ut_equipment@hotmail.com
เว็บไซต์ : towercrane.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.ut-equipment.com


 

คุณสมบัติที่ดีของตะแกรงเหล็กฉีก

1. แข็งแรงทนทาน
ทุกจุดต่อของรูตะแกรงฉีกเป็นเนื้อเหล็กเดียวกันหมด ไม่ใช่การถักรู ดังนั้นตะแกรงฉีกจึงแข็งแรงกว่าลวดตาข่ายถักมาก เพราะลวดตาข่ายถักตัดข้อเดียวก็หลุดหมด แต่การที่จะทำลายตะแกรงฉีกนั้น จะต้องตัดออกให้ขาดทีละเส้น และโดยปกติตะแกรงฉีกจะแข็งแรงสูงมากกว่าที่จะใช้สิ่งมีคมขนาดเล็กตัดขาดได้ จึงมีความปลอดภัยสูงในการทำเป็นรั้ว ระเบียงกันตก หรือ สโตร์เก็บของ นอกจากนี้ตะแกรงฉีกยังมีความแข็งแรงสูง รับน้ำหนักบรรทุกบนแผ่นและแรงกระแทกได้ดีมากและไม่บิดงอเสียรูปได้ง่าย จึงทำให้โครงสร้างเหล็กมีความแข็งแรงสูง

2. สะดวกในการซ่อมบำรุงและการทำความสะอาด
รูของตะแกรงฉีกจะเป็นช่องให้แสงสว่างและอากาศผ่าน ทำให้สิ่งปลูกสร้างดูสว่าง โปร่งตา ไม่มืดทึบ นอกจากนี้ ตะแกรงฉีกยังช่วยป้องกันการสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรกตกค้างบนพื้นทางเดินด้วย อีกทั้งตะแกรงฉีกยังมีรูให้น้ำไหลผ่าน ทำให้ไม่ค่อยเป็นสนิม ต่างกับการใช้เหล็กแผ่นลายที่น้ำสามารถขังได้ ซึ่งทำให้เกิดสนิม

3. ให้ความปลอดภัย
พื้นผิวของตะแกรงฉีก มีสันนูน ช่วยป้องกันอันตรายจากการลื่นล้ม เมื่อเจอน้ำหรือน้ำมันบนพื้น

4. ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง
น้ำหนักแผ่นตะแกรงฉีกเบากว่าเหล็กแผ่นลายหรือลวดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปมาก ทำให้สะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย และยังประหยัดเวลาในการเชื่อมเหล็กทำให้การก่อสร้างเร็วขึ้น

5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

6. ช่วยให้ดูสวยงาม ห้มีช่องแสง, ระบายความร้อน, เสียงผ่านได้, โปร่งมีการระบายอากาศ


ผลิตตะแกรงเหล็กฉีก จำหน่ายตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กฉีกทุกรูปแบบ
วศิน โลหะภัณฑ์ บจก.

 

 

 

 

ค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com
ภาพโฆษณาที่ลงในหนังสือ The Catalogue

 
 

วศิน โลหะภัณฑ์ บจก.

ผู้นำการผลิตและจำหน่าย ตะแกรงเจาะรู , ตะแกรงเหล็กเจาะรู , ตะแกรงสแตนเลสเจาะรู , ตะแกรงอลูมิเนียมเจาะรู , ตะแกรงสังกะสีเจาะรู พร้อมบริการตัด-พับ ตามแบบ คุณภาพสูง ยินดีรับทำตามแบบที่คุณต้องการ เราบริการให้ท่านพึงพอใจที่สุด พร้อมราคาที่ไม่แพงอย่างที่คิดเครื่องจักรใหญ่มาตราฐานสากล โดย Wasin Expanded ขนาดรูและน้ำหนักเที่ยงตรงได้มาตรฐาน มีน้ำมันเคลือบกันสนิม รูไม่มีเสี้ยนคม แผ่นตะแกรงมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก  มีหลากหลายดีไซน์ สามารรถเลือกระดับความหนาและรูปแบบได้ตามต้องการ  แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัตถุดิบเหล็กที่มีคุณภาพสูง  ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง และได้มาตรฐานสากล

 


สนใจติดต่อ
วศิน โลหะภัณฑ์ บจก.
88/12 หมู่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +66 2181-9729-30,+662-1819729 , +662-1819730 , +66 98-2710638
โทรสาร : +66 -2181-9731
อีเมล : wasinlohapan@gmail.com
wasinexpanded.brandexdirectory.com
wasinexpanded.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15